El concepte “Experiència de referència” és un element clau dels projectes SUD’EAU. Les experiències de referència són actuacions locals de gestió sostenible de l’aigua i del territori fluvial que suposen un avanç en l‘aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua. SUD’EAU 2 generarà dos tipus d’experiències de referència:

  • Les actuacions d’ampliació d’experiències resultants del projecte anterior.
  • Accions en nous municipis, regions o conques.

Després de la seva execució, totes les experiències de referència generades s’avaluaren per a la seva sistematització en l’aplicatiu “Caixa d’Eines”. A continuació es presenten les experiències de referència del SUD’EAU2 .  

AIGUA

Millora dell coneixement del sistema de distribució de abastament i sanejament en el municipi de Caparroso – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Recursos de interès per millorar la gestió de l’ aigua i dels rius per a les entitats locals – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Diagnòstic i pla d’acció integral a nivell local: ecoauditories de l’aigua en instal·lacions municipals i estudis del territori fluvial – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Autoecoauditories – CIMA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Recuperació de l’antic sistema hídric d’aigües naturals pel subministrament d’aigua pels jardins de Penafiel  – CMP
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Estudi Tècnic per a l’estalvi d’aigua i trobades amb la població sobre l’aigua  – VIELHA E MIJARAN
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Ús d’aigües freàtiques i regenerades com a recurs hídric alternatiu  – GRANOLLERS
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Nous usos per a la xarxa d’aigües no potables de Granollers  – GRANOLLERS
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Realització de 2 ecoauditories  – ECODES
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

 

PARTICIPACIÓ

Forum de participació i contracte del riu Cidacos – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Accions de voluntariat ambiental – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

“Les dones es mullen” – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Documental “Yo, el Cidacos”. Apropament vivencial a l’aigua y al nostre passat, present i futur – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Plataforma virtual de participació ciutadana en matèria de medi ambient: Cantabria participa  – CIMA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Sensibilització de la juventut al voltant de l’aigua – VIELHA E MIJARAN
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Dinamització del Contracte del Riu Matarranya – ECODES
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Disseny i posada en marxa d’un programa de voluntariat en la Conca del Matarranya  – ECODES
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

 

RIU

Sistema integral de visualització 3D per a la subconca del riu Cidacos CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Estudis del riu Cidacos al seu pas per la localitat de Tafalla – CRANA
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Posada en marxa de les conclusions obtingudes del projecte Sud’Eau en l’estudi Boussens-Carbonne (tram de riu Garona)  – SMEAG
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Estudi ambiental de l’acondicionamient del riu Garona i llacs  – VIELHA E MIJARAN
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Recuperació fluvial del riu Congost – GRANOLLERS
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Sistema de documentació online “Granollers Natura 3D” – GRANOLLERS
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Estudi sociològico dels riberencs de l’Isle, Dronne y Belle  – EPIDOR
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

Visualització i posada en valor de l’experiència i del Riu Matarranya  – ECODES
(descarregar fitxa resum) (descarregar fitxa completa)

 

25 EXPERIÈNCIES DE REFERÈNCIA ES DESENVOLUPARAN EN LES REGIONS DE PORTUGAL NORTE, CANTABRIA, NAVARRA, ARAGÓ, CATALUNYA, AQUITAINE I MIDI-PYRÉNNÉES