OBJECTIUS

La definició dels objectius del SUD’EAU 2 parteix d’una diagnosi preliminar de les problemàtiques ambientals, socials i econòmiques de les polítiques de l’aigua en el sud-oest europeu.

A partir d’aquest anàlisi es va constatar que existeix una insuficient aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) a nivell local i regional com a conseqüència de una manca de metodologies i eines estandarditzades que permetin la consecució dels objectius ambientals de la DMA.

Per donar solució a aquesta mancança, els socis de SUD’EAU 2 van determinar que l’objectiu principal del projecte seria la millora de la aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua en el àmbit local i regional mitjançant el desenvolupament d’accions de gestió sostenible de l’aigua i de preservació dels espais fluvials.

Altres fites intermèdies del projecte són:

  • Analitzar i millorar les metodologies i eines generades en la primera edició de Sud’eau i fer-les extensibles a noves regions i conques hidrogràfiques.
  • Desenvolupar noves actuacions de referència en enclavaments locals i regionals seguint el marc de la DMA.
  • Difondre els resultats del projecte en l’espai SUDOE mitjançant aplicacions innovadores i utilitats pels gestors dels recursos hídrics alternatius i espais fluvials.
  • Generar una xarxa d’entitats per a la gestió sostenible de l’aigua amb capacitat de generar propostes per a les polítiques institucionals de l’aigua.
sudeau-objetivos

 

OBJECTIU: IMPLICAR A LES ENTITATS LOCALS I REGIONALS EN L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA