PRESENTACIÓ

L’aigua és un recurs finit i vulnerable que resulta essencial pel desenvolupament de la vida. La seva gestió eficient resulta indispensable pel progrés de les societats i la conservació del medi ambient.

És per aquest motiu que la Unió Europea va aprovar la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), una norma que estableix una resposta unitària de gestió de les masses d’aigua i que té per objectiu principal l’assegurar la qualitat i quantitat d’ecosistemes hídrics gràcies a la implantació d’estratègies comunes de gestió, entre les que s’inclou el desenvolupament de guies tècniques o la participació social i institucional per a la presa de decisions en les polítiques d’aigües.

SUD’EAU 2 és un projecte europeu compromès amb la implantació de la DMA en l’àmbit local i regional. La seva missió és la posada en marxa d’iniciatives de gestió sostenible i participativa de l’aigua i els rius, i la seva metodologia de treball preveu els següents resultats:

  • Intercanvi d’experiències sobre la gestió del cicle integral de l’aigua entre les regions del sud-oest europeu, fent especial èmfasi en la implicació d’entitats locals i la participació ciutadana (activitat GT1).
  • Identificació i difusió de Bones Pràctiques europees, regionals i locals en la gestió integral de l’aigua i els rius (activitat GT2).
  • Desenvolupament d’actuacions innovadores i rellevants, denominades Experiències de Referència, que siguin accions destacables i transferibles als municipis i regions del sud-oest europeu (activitat GT3).
  • Creació de l’aplicació pràctica denominada Caixa d’Eines, que incorpori un compendi d’eines i metodologies de disseny, avaluació i sistematització de projectes de gestió de l’aigua i els espais fluvials (activitat GT3).
  • Creació de una xarxa de gestió sostenible de l’aigua, el clúster de entitats del SUD’EAU2 (activitat GT5).

 

SUD’EAU 2 (novembre de 2012 – desembre de 2014) és un projecte de capitalització del projecte Sud’eau (abril de 2009 – març de 2011). Ambdós projectes se emmarquen en el programa de cooperació territorial SUDOE, i la edició actual compta amb un pressupost de 1.395.420 € i està cofinançat en un 75% pels fons europeus FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

sudeau-objetivos

 

NOUS ENFOCAMENTS I EXPECTATIVES PER A LA SEGONA EDICIÓ DEL PROJECTE SUD’EAU