SUD’EAU 1

La primera edició del projecte Sud’eau es va iniciar a l’abril de 2009 i els seus treballs es van desenvolupar al llarg de dos anys.

Els sis socis membres del primer Sud’eau van portar a terme un treball fructífer en matèria de polítiques de gestió eficient dels recursos hídrics i la preservació dels espais fluvials en les regions de l’àmbit SUDOE, creant un treball base que es pretén capitalitzar en el SUD’EAU 2.

Tots els treballs i conclusions de la primera versió de Sud’eau 1 es poden consultar en el següent link.

sudeau1.sudeau.eu

 

LA BONA ACOLLIDA DEL PROJECTE SUD’EAU VA PROPICIAR EL LLANÇAMENT D’UN NOU PROJECTE DE CAPITALITZACIÓ: SUD’EAU 2